Op 25 januari heeft de  gemeente Oegstgeest een enquête gestuurd aan 2.500 huishoudens langs het hoogspanningstraject van Oegstgeest. Bewoners uit de wijken De Morsebel, Haaswijk en Poelgeest konden hun wensen voor voorzieningen in de vrijkomende zone aangeven, mocht de gemeenteraad in 2022 besluiten om de kabels ondergronds te brengen.

Wij ontvingen maar liefst 922 reacties op de enquête. De meeste mensen zijn tevreden over hoe het park er nu bij ligt. Wel ziet ze graag een kwalitatieve verbeterslag van het gebied. Denk hierbij aan meer wandelpaden en verbindingen hiervan met andere (wandel)gebieden binnen de gemeente. Maar ook meer bomen, biodiversiteit, natuurlijke speelvoorzieningen en bankjes staan op het wensenlijstje. Veel mensen vragen aandacht voor onderhoud van het gebied.

Alle uitkomsten van de enquête zijn te lezen in een samenvatting.

Op 31 maart is er ook een artikel over de uitkomsten van de enquête verschenen in de Oegstgeester Courant.

Alle actuele informatie over het project is te vinden op www.oegstgeest.nl/verkabelen.