We zijn op dit moment bezig met de (bouwkundige) voorbereidingen om vanaf 1 juli 2022 60 á 65 Oekraïense vluchtelingen op te vangen op de tweede etage van het Hoefijzergebouw (Rhijngeesterstraatweg 13c).

Op de begane grond en de eerste etage wonen nu ongeveer 175 statushouders die door het COA worden opgevangen. De tweede etage staat leeg en zal per 1 juli 2022 worden ingezet voor de opvang van 60 á 65 Oekraïense vluchtelingen.

Voordat er vanuit de veiligheidsregio toewijzingen worden gedaan voor onze opvanglocatie, krijgen de Oekraïense vluchtelingen die nu bij gastgezinnen in Oegstgeest wonen de gelegenheid om in samenspraak met het gastgezin te bezien of zij opgevangen willen worden in de gemeentelijke opvanglocatie. We onderzoeken of er, naast het Hoefijzergebouw, elders in Oegstgeest nog gebouwen beschikbaar zijn om meer Oekraïense vluchtelingen op te vangen.