Donderdag 22 april 2021 organiseert de gemeente een beeldvormende raadsbijeenkomst over de Regionale Energiestrategie (RES), Transitievisie warmte (TVW) en Warmtelinq+. De bijeenkomst is ter voorbereiding op de politieke besluitvorming van deze dossiers, maar ook ter informatie voor inwoners van de gemeente Oegstgeest.

Tijdens deze avond worden drie presentaties gegeven over de bovengenoemde onderwerpen. Op onze website kunt u meer informatie vinden over de verschillende onderwerpen. De avond begint om 20.00 uur en eindigt om 22:00 uur. De bijeenkomst vindt digitaal plaats, u kunt zich hiervoor aanmelden per email bij de griffie.

Het programma

Met deze beeldvormende raadsvergadering informeren we u graag over de voortgang betreft de Regionale Energiestrategie, Transitievisie warmte en Warmtelinq+ in aanloop naar besluitvorming op deze onderwerpen in juni 2021. Het afgelopen jaar heeft het participatieproces plaatsgevonden met inwoners en bedrijven voor de RES en de TVW. Tijdens deze avond zullen we ingaan op het doorlopen proces rond de trajecten, de actualiteit rondom deze drie thema’s en schetsen we een beeld van het proces bij vaststelling van de stukken. Daarnaast nodigen wij u uit om vragen te stellen naar aanleiding van de gegeven presentaties. U kunt ook vooraf eventuele vragen indienen per email bij de griffie.

20:00 – 20:10
Opening avondvoorzitter en korte inleiding door wethouder Peter Glasbeek

20:10 – 20:45
Presentatie Transitievisie Warmte door bureau Over Morgen

20:45 – 21:15         
Presentatie Warmtetransitie in de Leidse regio en de rol van de warmte transportleiding  Warmtelinq+ door dhr. van Abbema (proces regisseur warmte Leidse regio)

21:15 – 21:40         
Presentatie Regionale Energiestrategie door bureau Quintel

21:40 – 22:00         
Vragenronde en afsluiting

U bent van harte welkom als inwoner om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.