Dit voorjaar hield de gemeente de Inwonersenquête 2023. Hierin vroegen we inwoners om hun mening over verschillende onderwerpen die voor Oegstgeest belangrijk zijn. In totaal deden 640 inwoners mee: dit is 35% van het totaal aantal respondenten. Om uitspraken te kunnen doen over de hele bevolking van Oegstgeest moeten de kenmerken van de deelnemers zo veel mogelijk gelijk zijn aan de samenstelling van de hele bevolking. Daarom zijn de resultaten gewogen naar geslacht en leeftijd. Wij gebruiken de resultaten van dit onderzoek bij het aanpassen of opstellen van ons beleid.

Over het onderzoek

Dimensus beleidsonderzoek heeft de dataverzameling, de analyse en de rapportage verzorgd. In samenwerking met de gemeenten Leiden en Leiderdorp laten we elke twee jaar de inwonersenquête uitvoeren. Dit gebeurde al vier keer eerder. Waar mogelijk worden de uitkomsten vergeleken met eerdere edities en met de andere twee gemeenten.

De uitkomsten in een notendop

Hieronder vindt u enkele in het oog springende uitkomsten, gegroepeerd per thema. Wilt u meer weten, dan kunt u ook de gehele rapportage lezen.

Participatie

 • Bijna de helft van de deelnemers (47%) heeft minimaal één keer meegedacht met plannen van de gemeente. In vergelijking met vorige jaren is dit een flinke stijging (35% in 2019 en 38% in 2021).
 • Men laat zich bij iedere meting iets minder positief uit over het meedenken met de gemeente. Dit betreft de mate waarin de gemeente luistert naar de inwoners (van 31% tevreden in 2019 naar 16% in 2023), de gemeente iets met de inbreng heeft gedaan (van 25% in 2019 naar 13% in 2023) of dat het iets heeft opgeleverd voor de inwoner (van 25% in 2019 naar 13% in 2023). Daartegenover staat dat er meer inwoners zijn die aangeven het niet te weten of geen antwoord hebben gegeven op deze vragen.

Verkeersveiligheid

 • Een meerderheid van de inwoners kent een situatie die men gevaarlijk vindt voor verkeersdeelnemers (66%). Dit is toegenomen in vergelijking met 2021 (60%), 2019 (60%) en 2017 (54%). Inwoners noemen onder andere deze locaties:
  • De Willibrordrotonde
  • De hoek bij de Rhijngeesterstraatweg en de Dorpsstraat
  • De rotonde Abtspoelweg – Lange Voort

Openbare ruimte

 • Wanneer inwoners een oordeel geven over het openbaar groen dan zijn zij het meest te spreken over de toegankelijkheid. 76% vindt dit goed en nog eens 16% uitstekend. Op hoofdlijnen is het oordeel niet wezenlijk veranderd vergeleken met de voorgaande metingen. Men laat zich in 2023 iets minder positief uit over het onderhoud van het openbaar groen (71%) in vergelijking met 2021 (76%).

Gemeentelijke dienstverlening

 • De totale gemeentelijke dienstverlening krijgt gemiddeld een 7,3 als rapportcijfer van de inwoners van Oegstgeest, net zoals voorgaande jaren.
 • Inwoners zijn het meest te spreken over het contact via de balie (93% goed tot uitstekend).
 • Vergeleken met eerdere metingen is de bekendheid met schuldhulpverlening toegenomen (van 27% in 2017 naar 42% in 2023).

Bestuur

 • Inwoners zijn vergeleken met twee jaar geleden iets positiever over de gemeente. Men laat zich vooral positiever uit over de mate waarin men zich vertegenwoordigd voelt door de gemeente (van 22% (helemaal) eens in 2021 naar 29% (helemaal) eens in 2023).

Heeft u problemen met de toegankelijkheid van het document Inwonersenquête Oegstgeest 2023? Laat het ons weten via het contactformulier.