Na het vertrek van wethouder Peter Glasbeek op donderdag 25 juni jl. is de portefeuilleverdeling voorlopig als volgt:

Burgemeester E.R. (Emile) Jaensch

Portefeuille

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Integrale handhaving
 • Representatie en Externe betrekkingen
 • Communicatie en voorlichting
 • Personeel en Organisatie
 • Regiozaken
 • Integriteit
 • Bouw- en Woningtoezicht

Dossiers

 • Omgevingsvisie

Vertegenwoordiging in verbonden partijen:

 • Veiligheidsregio Hollands Midden q.q.
 • Omgevingsdienst
 • Omgevingsraad Schiphol

Nevenfuncties:

 • Lid Comité van Aanbeveling Nederlands Studenten Orkest (onbezoldigd)
 • Lid Comité van Aanbeveling Oegstgeester Dictee (onbezoldigd)
 • Lid Dagelijks Bestuur Holland Rijnland, portefeuille Wonen, Bestuur & Middelen en Natuur, Landschap en Recreatie (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep Zorg- en Veiligheidshuis regio Hollands-midden (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Vereniging van Zuid Hollandse Gemeenten VZHG (onbezoldigd)

Wethouder M.E. (Matthijs) Huizing - 1e locoburgemeester

1e locoburgemeester

Portefeuille

 • Financiën
 • Bedrijfsvoering (excl. Personeel en Organisatie)
 • Grondzaken en grondexploitatie
 • (Maatschappelijk) Vastgoed (incl. Onderwijshuisvesting)
 • Cultuurbeleid, monumenten en cultureel erfgoed
 • Afvalbeleid
 • Verkeer, vervoer, infrastructuur en groen (beleid)
 • Ruimtelijke Ordening
 • Duurzaamheid en Milieu
 • Ruimtelijke plannen
 • Parkeren

Dossiers

 • Precario
 • Hoogspanningszone
 • Fairtrade gemeente
 • Overgeest/ Endegeest
 • Poelgeest

Vertegenwoordiging in verbonden partijen:

 • BSGR
 • Gemeentelijke deelnemingen (Alliander, BNG, Dunea)
 • Servicepunt71
 • Omgevingsraad Schiphol
 • Omgevingsdienst

Nevenfuncties

 • ITEM (Universiteit Maastricht): Adviseur politieke betrekkingen (onbezoldigd)
 • Adviseur financiering Grensinformatiepunten bij ministerie van Sociale Zaken (bezoldigd)

Wethouder H.J.T. (Jan) Nieuwenhuis

2e locoburgemeester

Portefeuille

 • Maatschappelijke ondersteuning, participatie, jeugd (3D's) en onderwijs
 • Sport en recreatie
 • Vrijwilligers en mantelzorgers
 • Economie, inclusief dorpsmarketing
 • Sociale zaken en werkgelegenheid, inclusief schuldhulpverlening
 • Burgerinitiatieven, betrokkenheid en buurtverbetering
 • Dierenwelzijn
 • Financiën ASC
 • Wonen en Volkshuisvesting
 • Leefomgeving (excl. parkeren)

Dossiers

 • Gebiedsontwikkeling De Voscuyl
 • Bio Science Park
 • Eenzaamheid en preventie
 • Nieuw Rhijngeest-Zuid
 • Duivenvoordestraat
 • Nieuw Rhijngeest

Vertegenwoordiging in verbonden partijen:

 • RDOG
 • Economie071
 • KDB

Nevenfuncties:

 • Nieuwenhuis Maatschappelijk Advies (ZZP), via welke worden bezoldigd:
  • Circulaire Economie: Voorzitter Ketenoverleg Circulaire Economie, Werkgroep en Taakgroep Etiket Matrassen
  • NWO: Voorzitter Beoordelingscommissie HBO Onderzoek
  • NEN: Adviseur en lid Commissie Schemabeheer