Sinds 2021 vangen we statushouders voor de regio op in het Hoefijzergebouw achter het gemeentehuis. De behoefte aan dergelijke opvang is groot en neemt toe. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vroeg Oegstgeest om extra plekken te realiseren. Op donderdag 13 juli 2023 sprak de gemeenteraad unaniem steun uit voor het verzoek om maximaal 60 extra plekken te creëren in het Hoefijzergebouw.

 In gesprek over mogelijkheden

Tijdens een inloopavond op 5 juli 2023 sprak het college van burgemeester en wethouders met 9 direct omwonenden over de uitbreiding. Ook waren 7 raadsleden aanwezig om reacties te horen. Behalve steun voor het voorstel, waren er ook enkele zorgen over verkeersveiligheid en parkeren. Het college zal hier aandacht aan besteden in het Mobiliteitsplan, dat dit najaar geactualiseerd wordt. Ook spreekt de raad in het najaar over andere ontwikkelingen in het gebied De Geesten.

Hoe nu verder?

De gemeente steunt dus het voorstel van het COA, maar heeft wel vragen en wensen/eisen voor de verdere uitwerking van het plan. Zo ziet het college graag dat het weer gaat om de opvang van statushouders, dus mensen die in Nederland mogen blijven en hier in de regio kunnen integreren. Ook zijn er bijvoorbeeld nog vragen over de kosten en de toestemming van de verhuurder. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat er nagedacht wordt over de goede organisatie van het onderwijs en de zorg. Wanneer de uitbreiding start kan nu nog niet gezegd worden.

De meest actuele informatie vindt u de komende periode op https://www.oegstgeest.nl/hoefijzergebouw .