Op woensdag 17 maart 2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Een belangrijk moment waarop we in heel Nederland onze stem uit mogen brengen voor het parlement.

Het is de verantwoordelijkheid van de gemeenten om te zorgen dat iedereen die dat mag, zijn of haar stem uit kan brengen. De gemeente richt de stembureaus in, organiseert dat iedereen in verband met corona veilig kan werken en stemmen, regelt de stempassen en stembiljetten, zorgt dat alles netjes klaarstaat en ziet er op toe  dat er op ieder stemlokaal voldoende stembureauleden zijn.

Onze eerdere oproep voor stembureauleden heeft zijn vruchten afgeworden. Wij hebben voldoende aanmeldingen, hartelijk dank!

Vragen?

Heeft u  vragen? Mail ons dan of u kunt contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, via het telefoonnummer 14 071.