De afgelopen periode is onderzoek gedaan naar mogelijke verbeteringen van het traject van Leiden naar Noordwijk, langs de busroute van lijn 20 en 21 tussen Leiden en Noordwijk. Er is onderzoek gedaan naar gebruik van de buslijnen, de verkeersveiligheid, de doorstroming, luchtkwaliteit, geluid en leefbaarheid langs de route.

Van januari t/m maart is informatie opgehaald bij omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden via gesprekken, een online enquête en vier participatieavonden. Op de enquête zijn in totaal 388 reacties binnengekomen. Wilt u de reacties op de kaart bekijken? Dat kan via de volgende link: Resultaten enquête Leiden, Oegstgeest, Rijnsburg en Noordwijk.

Mogelijke verbeteringen

De informatie die is opgehaald uit de participatie, samen met de conclusies uit de onderzoeken, laten zien dat er een aantal locaties op de route tussen Leiden en Noordwijk zijn die in aanmerking komen voor verbetering. Dit zijn verbeteringen voor de komst van een R-net busverbinding maar ook voor het verbeteren van de leefbaarheid. 

Op een aantal plekken onveilig

Uit de onderzoeken en de participatie zijn veel belangrijke punten naar vormen gekomen. Zo komt in de reacties uit de enquête duidelijk naar voren dat door drukte van het autoverkeer, het op een aantal plekken als onveilig wordt ervaren voor voetgangers en fietsers. Daarbij wordt opgemerkt dat door het drukke autoverkeer de bus regelmatig in de file terecht komt. Het is het wenselijk om de fietsers meer ruimte te geven en voorrang te geven op de auto. Ook zijn er suggesties gedaan voor andere busroutes, haltes en frequentie van de bus.  De belangrijkste en meest genoemde verbeterpunten op de busroute die tevens uit de onderzoeken naar voren komen zijn:

  • Het oponthoud op de Bargelaan door overstekende voetgangers vanaf het station, een belemmering voor betrouwbare rijtijden van een R-net busverbinding 
  • De verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling voor fietsers, bus en autoverkeer op de Rijnsburgerweg en Posthofrotonde.
  • De verkeersveiligheid en de doorstroming voor al het verkeer op de Willibrordrotonde​​. 
  • De beperkte breedte van de Brouwersstraat in Rijnsburg, waarbij de huizen dicht tegen de weg staan. 

Tijdens de participatieavonden zijn naast de genoemde aandachtspunten ook suggesties gedaan voor het anders laten rijden van de bus, minder autoverkeer op delen van de route of fietsers anders laten fietsen. Deze vragen worden meegenomen in het onderzoek naar oplossingsmogelijkheden.

Mogelijke oplossingen en gesprek over de uitkomsten

Het vervolg van deze studie is het onderzoeken van mogelijke oplossingen. Dit zal de komende maanden plaatsvinden. In de maanden april t/m juni voert  de provincie samen met de vier gemeenten het onderzoek uit, waarbij ook andere knelpunten op de route onderzocht worden. Dit betekent dat we naar verwachting in september/oktober de volgende participatieronde kunnen organiseren om met geïnteresseerden in gesprek te gaan over de uitkomsten.