In de periode mei, juni, juli brengen we graag tijd door in onze tuin. In deze maanden laat hij zich dan ook van zijn beste kant zien. Met mooie bloeiende vaste planten in de tuin doet u vlinders en andere nuttige insecten dan ook een groot plezier. Ook in de openbare ruimte wordt hard gewerkt om de straten, speelplekken en het openbaar groen mooi en toegankelijk te maken en te behouden. Daarbij stellen wij uw mening en wens op prijs!