De nutsbedrijven werken in de Frans Halslaan aan de vervanging van oude gasleidingen, als onderdeel van de vervanging van dergelijke leidingen in de wijk Oudenhof. Tijdens deze werkzaamheden is een aantal bomen zodanig beschadigd geraakt dat ze dreigden om te vallen. De brandweer heeft de bomen zondag eerst gestabiliseerd. We hebben ze dezelfde avond stevig teruggesnoeid. Maandagochtend zijn de stammen weggehaald.

De ontstane situatie is allereerst vervelend voor direct aanwonenden. Wij kunnen ons voorstellen dat zij erg geschrokken zijn. Bewoners in andere delen van de wijk Oudenhof, waar de vervanging van dergelijke leidingen in de komende periode is voorzien, willen uiteraard verzekerd zijn van een veilige uitvoering  met zo min mogelijk schade aan het groen.

We hebben als gemeente een vergunning verleend voor de werkzaamheden van de nutsbedrijven met als voorwaarden veiligheid en behoud van de bomen. Nu blijkt dat er een inschattingsfout gemaakt is bij de gekozen techniek om bij de leidingen te werken. Grotere en stabiliserende boomwortels zijn beschadigd en er is teveel grond weggehaald rondom de leidingen en de bomen. Hierdoor zijn de bomen instabiel geworden.

We maken nu nadere afspraken met de nutsbedrijven over de werkzaamheden. We zullen extra toezicht houden op de naleving van deze afspraken. De overgebleven bomen worden gecontroleerd. Zodra de werkzaamheden het toelaten, planten we nieuwe bomen aan waar dat gelet op de ontstane  schade nodig is.