Veel mensen vinden het moeilijk om een huis te vinden. Er zijn niet genoeg huizen, de huizen zijn duur en mensen moeten lang wachten op een sociale huurwoning. Ook willen mensen soms anders wonen dan vroeger. Gemeente Oegstgeest heeft samen met de andere gemeenten in de regio Holland Rijnland een nieuwe Regionale Woonagenda en een vernieuwde Huisvestingsverordening opgesteld. Hierin staat hoe de regiogemeenten willen zorgen voor passende woonoplossingen voor inwoners.

Regionale woonagenda: afspraken over de bouw van nieuwe woningen

In de Regionale Woonagenda staan afspraken over het bouwen van nieuwe huizen in de regio. Bijvoorbeeld hoeveel huizen we gaan bouwen, waar we deze huizen willen bouwen, wat voor soort huizen dat zijn en voor wie. De gemeenten in Holland Rijnland willen tot en met 2030 maar liefst 30.500 nieuwe woningen bouwen. Hiervan wordt 30% een sociale huurwoning en 35% een middeldure huurwoning of een betaalbare koopwoning. De gemeente Oegstgeest heeft de taak om 1500 รก 1600 woningen te bouwen. Om dit voor elkaar te krijgen, werken we veel samen met andere gemeenten.

Huisvestingsverordening: zorgen voor een eerlijke verdeling van woningen

De vernieuwde Huisvestingsverordening regelt de verdeling van woningen in onze regio. Er moeten voldoende woningen beschikbaar zijn voor normale woningzoekenden, maar ook voor mensen die speciale zorg of ondersteuning nodig hebben. De regiogemeenten willen met de vernieuwde verordening ook zorgen voor meer doorstroming op de woningmarkt. Er staat bijvoorbeeld in dat mensen een deel van hun woonduur mogen meenemen als ze verhuizen naar een andere sociale huurwoning. Willen ze in de toekomst nog eens verhuizen, dan beginnen ze dus niet weer bij nul.

Meer informatie over De Regionale Woonagenda en Huisvestingsverordening