Woensdag 29 november vindt vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis (Rhijngeesterstraatweg 13) een bewonersavond plaats over de ontwikkeling van de locatie Almondehoeve. Aanwonenden hebben hiervoor reeds een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Tijdens deze avond worden de resultaten gepresenteerd van het verkeersonderzoek van Goudappel over de mogelijke ontsluiting en ontwikkelmogelijkheden van de Almondehoeve. Het programma voor deze avond is als volgt:

19.15 – 19.30 uur
Inloop   

19.30 – 19.40 uur
Welkom, programma en huishoudelijke mededelingen

19.40 – 20.10 uur
Presentatie verkeersbureau Goudappel ‘Verkeersonderzoek Almondehoeve mogelijke ontsluiting en ontwikkelmogelijkheden’

20.10 – 20.20 uur
Planning

20.20 – 21.00 uur
Mogelijkheid tot het stellen van vragen

21.00 uur
Einde bewonersavond