Gemeente Oegstgeest wil het parkeerbeleid actualiseren en heeft daarom de Parkeernota 2021 opgesteld, die vanaf 13 mei ter inzage ligt. Het parkeerbeleid is aangevuld met onder meer fietsparkeren. Het fietsgebruik neemt nog steeds toe en dat willen we ook bevorderen met het oog op duurzaamheid en gezondheid. Goede fietsparkeervoorzieningen dragen daar aan bij. De nota biedt ook handreikingen voor meer maatwerk, wat met het schaarser worden van de ruimte om te bouwen steeds belangrijker wordt. De concept parkeernota is tot stand gekomen met  aandacht voor groen en klimaatbestendigheid.