Maandag 11 juli is het convenant Warmtetransportnet Zuid-Holland voor de regio Leiden ondertekend. Hiermee geven het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Gasunie en de provincie Zuid-Holland het startsein voor de aanleg van de ondergrondse hoofdwarmtetransportleiding van Rijswijk naar de Leidse regio. Deze leiding kan op termijn woningen, bedrijven en glastuinbouw in de Leidse regio van warmte voorzien.

Wat is WarmtelinQ?

WarmtelinQ is een ondergrondse warmtetransportleiding. De (rest)warmte die wordt getransporteerd door de warmteleiding komt vrij bij industriële processen van bedrijven uit de Rotterdamse haven en gaat nu ongebruikt de lucht of het water in. De warmteleiding Rijswijk-Leiden is een uitbreiding van WarmtelinQ, het warmtetransportnet dat de Rotterdamse haven zal verbinden met Den Haag.

Oegstgeest en WarmtelinQ

De besluitvorming rondom WarmtelinQ ligt bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincie Zuid-Holland en Gasunie. De gemeente Oegstgeest volgt de ontwikkelingen van de aanleg van WarmtelinQ op de voet. In de toekomst zal er meer duidelijkheid komen of en hoe wij als gemeente kunnen meeprofiteren van deze warmtebron. De verwachting is dat in 2025 de aanleg van de leiding start en eind 2027 de eerste warmte aan gemeenten in de Leidse regio kan worden geleverd.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie naar de "Ondertekening voor aanleg warmteleiding Rijswijk-Leiden › WarmtelinQ"