Het college heeft op 7 juli 2021 besloten aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) een omgevingsvergunning voor het verbouwen en gebruiken van de gebouwen achter het gemeentehuis aan de Rhijngeesterstraatweg 13 a en c te verlenen. Het gaat om de tijdelijke huisvesting van maximaal 175 statushouders en 80 spoedzoekers voor een periode van 4 jaar vanaf 1 november 2021, de vermoedelijke datum van ingebruikneming.

Omgevingsvergunning met bijbehorende stukken

Hier vindt u de verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken. Tegen dit besluit staat bezwaar en vervolgens beroep open.

Informatiemarkt 10 juli

Wij wijzen u op de informatiemarkt op 10 juli a.s. achter het gemeentehuis over dit onderwerp. U kunt hier alleen naar toe als u zich hiervoor heeft aangemeld (aanmeldingen is mogelijk tot 24:00 op 8 juli).