Deze week stuurde het college van burgemeester en wethouders de eerste Lokale Inclusieagenda van Oegstgeest naar de gemeenteraad. Hierin staat hoe Oegstgeest ervoor wil zorgen dat iedereen, ongeacht een beperking, mee kan doen in de samenleving. Deze Lokale Inclusieagenda kwam mede tot stand dankzij de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen uit het dorp.

Waarom een inclusieagenda?

Sinds 14 juli 2016 geldt het VN-verdrag Handicap in Nederland. Gemeenten werken mee aan de uitvoering van het verdrag en moeten bij het maken van beleid rekening houden met de positie van mensen met een beperking. In deze Lokale Inclusieagenda staan de ambities en concrete actiepunten van gemeente Oegstgeest. Een greep uit de agenda:

  • Bewustwording rondom inclusie wordt de komende jaren op tal van manieren aangewakkerd.
  • Oegstgeest gaat onderzoeken hoe toegankelijk sportaccommodaties, openbare panden en toiletten in de gemeente zijn.
  • Er komt opnieuw aandacht voor laaggeletterdheid en voor de begrijpelijkheid van teksten.
  • De website van het Sociaal Team wordt meer toegankelijk gemaakt.
  • Een sportcoach gaat aan de slag om sporten in Oegstgeest meer inclusief te maken.

“Niets over ons, zonder ons”

Het uitvoeren van het VN-verdrag kan niet zonder de mensen waar het om gaat. Voor het opstellen van deze Inclusieagenda is intensief samengewerkt met een groep van ervaringsdeskundige inwoners uit Oegstgeest. Deze werkgroep volgde samen met medewerkers van de gemeente een aantal masterclasses over inclusie en het VN-verdrag. Daarna is aan de hand van drie werkgroepbijeenkomsten de Lokale Inclusieagenda opgesteld.

Verantwoordelijk wethouder Jan Nieuwenhuis: “Ik wil alle leden van de werkgroep nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet. De inzichten die zij ons als projectteam hebben meegegeven zijn zeer waardevol gebleken. Daarnaast bedank ik graag de Adviesraad Sociaal Domein voor de advisering en de positieve samenwerking.”

De gemeente blijft de werkgroep betrekken bij de evaluatie en doorontwikkeling van deze en volgende inclusieagenda’s. Nieuwe perspectieven zijn welkom. Inwoners die zelf ervaringsdeskundige zijn, worden van harte uitgenodigd om zich te melden via het formulier of via ons Doe Mee platform.

Vervolgstappen

De Lokale Inclusieagenda is ter besluitvorming aan de gemeenteraad verzonden en wordt hier op 16 december 2021 besproken. Vanaf maandag is de concept agenda ook te raadplegen op het Doe Mee platform (doemee.oegstgeest.nl) bij het project Iedereen doet mee.