Afgelopen periode heeft de gemeente gewerkt aan de actualisatie van de Lokale Inclusieagenda. In deze agenda staat hoe Oegstgeest er de komende twee jaar voor wil zorgen dat iedereen, ongeacht een beperking, mee kan doen in ons dorp.

Waarom een inclusieagenda?

Sinds 14 juli 2016 geldt het VN-verdrag Handicap in Nederland. Gemeenten werken mee aan de uitvoering van het verdrag en moeten bij het maken van beleid rekening houden met de positie van mensen met een beperking. In 2021 heeft de raad de eerste Lokale Inclusieagenda voor 2022-2023 vastgestelde en opdracht gegeven om de agenda elke twee jaar te actualiseren. In de Lokale Inclusieagenda 2024-2025 staan de ambities en concrete actiepunten van gemeente Oegstgeest beschreven. Daarnaast worden de actiepunten van de periode 2022-2023 geëvalueerd. Hieronder leest u een greep uit de agenda. Wilt u meer weten, dan kunt u ook de gehele agenda  lezen.

Een greep uit de agenda:

 

  • We maken inwoners van Oegstgeest bewust dat het overhangend groen uit hun tuinen de doorgang van de openbare weg belemmert. We sporen aan dat inwoners dit zelf bij houden en treden op als dit hinder of gevaar veroorzaakt.
  • Bij het bouwen of het verbouwen van gebouwen met publieksfunctie wordt het Internationaal Toegankelijkheidsymbool Keurmerk (ITS) zoveel als mogelijk nagestreefd.
  • Communicatie voldoet aan het Besluit Digitale Toegankelijke Overheid (BDTO).
  • We werken toe naar een inclusief speelbeleid. De gemeente onderzoekt of het een SamenSpeelBelofte kan doen en zich zo kan aansluiten bij het landelijke SamenSpeelNetwerk.

“Niets over ons, zonder ons”

De actualisatie van de Lokale Inclusieagenda is voorgelegd aan de werkgroep met ervaringsdeskundige inwoners uit Oegstgeest. We hebben besloten om de werking van deze groep de komende periode te evalueren. We bekijken hoe we werkgroep het beste kunnen inzetten op een manier die voor beide partijen van toegevoegde waarde is. Daarnaast blijft de focus op het uitbreiden van de ervaringsdeskundige werkgroep. Ook is de Adviesraad Sociaal Domein betrokken bij de actualisatie van de LIA, hun adviezen zijn waar mogelijk meegenomen.

Heeft u problemen met de toegankelijkheid van het document Lokale Inclusieagenda 2024-2025? Laat het ons weten via het contactformulier.