‘Verenigingen en organisaties: zet je deuren open!’

In oktober vindt dit jaar opnieuw de feestelijke ‘Oegstgeest Ontmoet’-week plaats. Een week waarin allerlei organisaties hun deuren wijd openzetten en hun drempel verlagen, en ook sport- en buurtverenigingen Oegstgeestenaren uitnodigen om mee te doen met activiteiten en elkaar zo eens op een andere manier te ontmoeten.

 

Vorig jaar kon ‘Oegstgeest Ontmoet’ vanwege de coronamaatregelen helaas niet doorgaan. Dit jaar coördineert de enthousiaste vrijwilligersmakelaar Ivonne Janka de week, en is zij inmiddels druk bezig een voor iedereen interessant programma in elkaar te zetten.

Eenzaamheid

“Statistieken laten zien dat veel mensen zich eenzaam voelen. Een groter percentage dan wij ons vaak realiseren. Eenzaamheid kan allerlei redenen hebben: een verhuizing, een scheiding, het wegvallen van een partner of afnemende gezondheid. Juist in deze coronatijd kampen meer mensen met eenzaamheid. Op het onderwerp rust nog steeds een taboe, zeker bij jongere mensen. In de week van Oegstgeest Ontmoet willen we iedereen de mogelijkheid bieden anderen te ontmoeten bij een laagdrempelige activiteit die bij hen past”, vertelt Ivonne. “En er gebeurt al zoveel in Oegstgeest. Dat willen we in die week ook graag benadrukken.”

Netwerk

‘Oegstgeest ontmoet’ wordt georganiseerd door het netwerk ‘Samen tegen eenzaamheid Oegstgeest’, waarbij meer dan vijftig organisaties (ook bedrijven en verenigingen) zijn aangesloten. “Alle leden van het netwerk hebben door het jaar heen hun eigen activiteiten waarbij Oegstgeestenaren elkaar kunnen ontmoeten. In de themaweek loopt iedereen een stapje harder om mensen met elkaar in contact te brengen en zo eenzaamheid te bestrijden. Organisaties, verenigingen of ondernemers zijn van harte welkom om deel te worden van dit netwerk. Samen kunnen we immers meer dan alleen.”

Open deuren

De ontmoetingsweek is een mooie gelegenheid voor bijvoorbeeld sportverenigingen om hun deuren eens voor de buurt te openen. “Golfclub Oegstgeest heeft zich bijvoorbeeld al aangemeld. Zij organiseren in de themaweek een toernooi.”

Mooi initiatief is ook de Dorpslunch, die op zaterdag 9 oktober gehouden wordt in Dorpscentrum Oegstgeest. Daarvoor is iedereen, voor zover het past, van harte welkom. Verder zijn er ook dit jaar workshops, koffieochtenden en mooie wandelingen.

Ideeën zijn welkom

“We hopen dat veel mensen gaan nadenken wat ze in die week extra kunnen doen om eenzaamheid in Oegstgeest aan te pakken. Heb je een goed idee? Meld het ons dan, dan passen we het samen in in het programma. Zo maken we er een week van waarin voor iedereen iets moois te doen is.”

Iedereen met ideeën kan contact opnemen met vrijwilligersmakelaar Ivonne Janka (vrijwilligersmakelaar@dorpskracht.nl / 06 321 49 647) of sociaal makelaar Sietske Steenbergen (steenbergen@oegstgeest.nl .