Vanaf 4 januari heeft de identiteitskaart een inlogfunctie. U kunt ermee inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. De rijksoverheid heeft ervoor gezorgd dat inloggen met de vernieuwde identiteitskaart maximale bescherming geeft van privacygevoelige gegevens. Na het ophalen van uw identiteitskaart bij de gemeente, ontvangt u binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kunt u de inlogfunctie activeren.

Vanaf 4 januari 2021 kunt u voor alle actuele informatie www.digid.nl raadplegen. Heeft u al een afspraak staan voor een aanvraag van de identiteitskaart en wilt u een identiteitskaart met  de inlogfunctie? Verzet deze dan naar januari 2021.

Geen aanvragen mogelijk op 31 december

Omdat het aanvraagsysteem van alle gemeenten aangepast moet worden, heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aangegeven dat op 31 december geen reisdocumenten aangevraagd kunnen worden. Het is wel mogelijk om op deze dag aangevraagde reisdocumenten af te halen.

Geen spoedaanvragen op 31 december

Op 31 december is het niet mogelijk een reisdocument (paspoort of identiteitskaart) met spoed aan te vragen. Als u echt met spoed moet reizen in deze periode en u heeft geen geldig reisdocument meer dan kunt u een Nooddocument aanvragen bij de Marechaussee. Hier zijn strikte voorwaarden aan verbonden, kijkt u hiervoor rijksoverheid.nl.