Van links naar rechts: Wim Laman (voorzitter vereniging), Caroline ter Avest, Tawfiq Yazdani (arts, die de AED in de kast plaatste) en Rianne Meester-Broertjes

Op Clinckenburgh 7 is onlangs een AED geplaatst voor algemeen gebruik. Met de plaatsing van deze AED heeft Oegstgeest nu een 24/7 dekkend netwerk aan AED’s. Onze gemeente is dus ‘hartveilig’ te noemen. Het initiatief om in de wijk een AED te plaatsen komt van de Vereniging van Eigenaren Clinckenburgh. Twee wijkbewoners, Caroline ter Avest en Rianne Meester-Broertjes hebben het voortouw genomen om het project te laten slagen. De VvE heeft de AED betaald, de gemeente en Fonds 1818 hebben de buitenkast bekostigd. Een mooi gezamenlijk project!