Dit voorjaar stelt het gemeentebestuur van Oegstgeest een Actieplan Geluid op. Daarvoor wil het college van burgemeester en wethouders graag weten op welke plekken inwoners geluidsoverlast ervaren.

U kunt ons daarbij helpen door deze vragenlijst in te vullen. We horen graag waar u hinder of overlast ervaart en wat dit veroorzaakt. Ook staan we open voor ideeën om geluidsoverlast te verminderen. De vragenlijst staat tot en met 4 februari open.

Alvast hartelijk dank voor het invullen!

Let op: deze vragenlijst gaat alleen over geluid van autoverkeer, treinen, industrie en vliegverkeer. Heeft u vragen over andere vormen van geluidshinder? Neem dan contact op met de gemeente of de Omgevingsdienst West-Holland via info@odwh.nl.