Op woensdag 18 oktober ondertekenden de gemeente Oegstgeest en Van der Valk een zogenaamde anterieure overeenkomst. Beide partijen zetten daarmee een belangrijke stap richting de komst van een nieuw Valk Exclusief hotel aan de Oude Rhijnhofweg in Oegstgeest. Elfred Bus, wethouder Ruimtelijke Ordening in Oegstgeest, is blij met de afspraken voor de komst van het hotel en wenst Van der Valk veel succes: “Het is bij dit soort grote projecten fijn als je elkaar al vroeg in het proces weet te vinden. Ik heb er alle vertrouwen in dat Oegstgeest straks een prachtig hotel rijker is.”

Ook Peter van den Hul, directeur bij Van der Valk, is enthousiast over de plannen. “We hebben hard gewerkt aan een prachtig ontwerp. Het hotel krijgt 173 kamers, 11 (grote) conferentie zalen, een á la carte en een live cooking restaurant, een mooi terras met uitzicht over de Oude Rijn, een heerlijke Wellness alsook een zwembad op de bovenste verdieping. Het pand zal zeer duurzaam gebouwd worden en zal gasloos, all electric en bij gebruik nagenoeg zelfvoorzienend zijn. Wij hopen binnen afzienbare tijd de definitieve vergunningen te krijgen om volgend jaar te kunnen starten met bouwen en hopelijk in 2027 open te kunnen.”

Het plan zal nu verder worden uitgewerkt en na een terinzagelegging voorgelegd worden aan de gemeenteraad in februari 2024.

Wat is een anterieure overeenkomst precies?

In deze overeenkomst maken Van der Valk en de gemeente afspraken over kosten. Voordat een project gebouwd kan worden, zijn investeringen nodig in de ruimte voor bijvoorbeeld wegen, riolering en verlichting. In een anterieure overeenkomst leggen de gemeente en de ontwikkelaar vast hoe deze kosten verdeeld worden.