Onlangs heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2037 vastgesteld. In dit plan voor de lange termijn staat  beschreven hoe Oegstgeest met de onderwijshuisvesting wil omgaan.

Dit nieuwe IHP is een breuk met het verleden omdat het nu de ambitie is dat het onderwijshuisvestingsbeleid actief bijdraagt aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit door te streven naar goede en duurzame onderwijshuisvesting.

In het plan is een meerjaren investeringsraming opgenomen met een planning en kostenraming van de voorgenomen investeringen in deze periode. In 2023 wordt het IHP bijgesteld. Samen met het IHP is ook een nieuwe verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs vastgesteld zodat de procedures voor het vaststellen van de noodzaak en urgentie van een investering in de onderwijshuisvesting in regelgeving zijn vastgelegd.