Vaak staat er tussen het water en de waterkant een beschoeiing. Deze beschermt de waterkant tegen wegzakken of wegspoelen. In sommige delen van ons dorp voldoen de gemeentelijke beschoeiingen niet meer aan de eisen.

Foto van bagger werkzaamheden

Foto van bagger werkzaamheden

Daarom gaan we ze repareren of vervangen in de aankomende jaren. Het is erg belangrijk om goed in kaart te krijgen waar wat moet gebeuren. Aankomende zomer start een ingenieursbureau met het inmeten en inspecteren van de beschoeiing, deze werkzaamheden vinden plaats tussen half juni en half september.

Daarnaast gaan we de hoeveelheden aan bagger in de ruim 20 km aan gemeentelijke watergangen in kaart brengen. Dit is in voorbereiding op de toekomstige baggerwerkzaamheden. Omdat het een aantal jaren geleden is dat er gebaggerd is in ons dorp werken wij nu aan een baggerprogramma en een meerjarenplanning. Naar verwachting zullen we eind dit jaar starten met de eerste baggerwerkzaamheden.