Jaarlijks worden de wegen van Oegstgeest geïnspecteerd op kwaliteit en veiligheid. Uit de inspectie kwam naar voren dat het trottoir aan de Abtspoelweg toe is aan groot onderhoud. Door de wortels van de bomen worden tegels omhoog gedrukt waardoor de tegels ongelijk komen te liggen en hierdoor het struikelgevaar voor wandelaars toe neemt

Nieuw type straatwerk

Een standaard oplossing zou zijn om het trottoir opnieuw te betegelen maar de kans is groot dat er na 5 jaar weer dezelfde problemen ontstaan. Daarom hebben we nu als proef gekozen voor een half verharding (padvast). Dit heeft als voordeel dat wortels tegels niet omhoog drukken en het pad glooiend kan worden aangebracht. Ook wordt het regenwater makkelijk doorgelaten wat weer ten goede komt aan het grondwaterpeil en de vitaliteit van de bomen.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden worden juist in de Meivakantie uitgevoerd omdat de scholieren die gebruikmaken van het fietspad minder overlast ervaren van het materieel. De werkzaamheden zijn binnen enkele dagen afgerond. De verkeersregelaars zorgen ervoor dat iedereen veilig wordt omgeleid.

Hergebruik

De vrijgekomen tegels worden in de loop van de tijd hergebruikt en een deel wordt afgevoerd en wordt verwerkt als grondstof voor nieuwe betonproducten of als fundering voor een weg. Kortom 100% circulair!!!.

Wanneer de werkzaamheden afgerond zijn, laten we u zeker het resultaat zien.