Wethouder Economische Zaken Jan Nieuwenhuis van de Gemeente Oegstgeest en Hans Ludo van Mierlo, voorzitter van de stichting Dorpsmarketing Oegstgeest hebben op donderdag 1 april een nieuwe Service Level Agreement voor drie jaar getekend. In de overeenkomst is vastgelegd wat de gemeente van de stichting Dorpsmarketing Oegstgeest verwacht en wordt een gemeentelijke subsidie toegekend van € 75.000 per jaar. De gemeente gaat er daarbij van uit dat Dorpsmarkering Oegstgeest daarnaast ook 25% eigen inkomsten genereert.  

Dorpsmarketing is verantwoordelijk voor de promotie van het dorp. Met de permanente regiocampagne ‘Terug naar Oegstgeest’. Maar ook met de corona-campagne  ‘Houd Oegstgeest vitaal, koop (ook online!) lokaal’ en diverse andere campagnes en activiteiten. Dorpsmarketing Oegstgeest draagt, door middel van deze campagnes, bij aan het in stand houden van de goede infrastructuur in het dorp. Op het gebied van winkelen, sport, cultuur en recreatie. Dorpsmarketing verzorgt ook onder meer de site www.terugnaaroegstgeest.nl , de OEGST!  UITagenda op internet en in de Oegstgeester Courant en de jaarlijkse gemeentegids. 

De stichting Dorpsmarketing Oegstgeest werd in 2017 opgericht op initiatief van de gemeente. De hoofddoelstelling is het promoten van Oegstgeest bij (potentiele) bewoners, bedrijven en bezoekers met als doel het creëren van meer economische en sociaal-culturele activiteiten, de dorpscultuur te versterken en het beste in de eigen gemeenschap naar boven te halen. Dorpsmarketing richt zich behalve op de eigen inwoners ook op de 225.000 regiobewoners binnen een straal van 15 km. Meer dan 50 ondernemers en verenigingen zijn partner van Dorpsmarketing Oegstgeest.