Klimaat en energie…onderwerpen die al langere tijd niet weg te denken zijn uit het landelijke en lokale nieuws. De landelijke doelstellingen, aardgasvrij wonen en 95% minder CO2 uitstoot in 2050, zijn uitdagend. We vinden het belangrijk om nu al samen met u, nutsbedrijven, regiogemeenten en andere partners na te denken over wat mogelijk én wenselijk is.

Op onze pagina in de Oegstgeester Courant leest u meer over de lokale ontwikkelingen om de bestaande woningen en andere gebouwen in Oegstgeest te verduurzamen. We noemen dat de Transitievisie Warmte. Ook praten we u bij over de regionale ontwikkelingen om duurzame energie op te wekken, de zogenaamde Regionale Energiestrategie (RES) en over de reactie van Oegstgeest. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor u, hoe gaan we ermee aan de slag en wat kunt u zelf al doen?