De colleges van de gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude hebben de concept ruimtelijke strategie ‘Ruimte voor bedrijven in de Economie071 gemeenten’ ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraden.

De strategie geeft aan hoe de gemeenten samen met het bedrijfsleven een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven willen behouden met voldoende en toekomstbestendige bedrijventerreinen. De behandeling  van de strategie door de gemeenteraden zal plaatsvinden in september en oktober 2020.

De data van de besluitvormende raadsvergaderingen zijn:

  • Katwijk: september 2020
  • Leiden: 8 oktober 2020
  • Leiderdorp: 21 september 2020
  • Oegstgeest: 24 september 2020
  • Voorschoten: 1 oktober 2020
  • Zoeterwoude: 10 september 2020

Voor meer informatie over de bespreking van de strategie in de commissies en gemeenteraad kunt u terecht bij team Economie via telefoonnummer 14071

Verwerking  inspraakprocedure

Van 19 maart 2020 tot 21 mei 2020 vond de formele  inspraakprocedure plaats. De reacties zijn door de regionale stuurgroep en door de colleges van de gemeenten  verwerkt in de nieuwe conceptstrategie die aan de gemeenteraad wordt aangeboden. 

De manier waarop de reacties verwerkt zijn, treft u in het ‘reactiedocument formele inspraakprocedure’.