Op woensdag 27 januari 2021 hebben Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en het Samenwerkingsverband Cardea, Gemiva-SVG Groep, Kwadraad en MEE het contract voor de gemeentelijke toegang Jeugdhulp ondertekend. Van deze ondertekening is een kort filmpje/sfeerimpressie gemaakt.

Op 1 juli 2021 gaat een nieuwe contractperiode in voor de gemeentelijke toegang Jeugdhulp voor een periode van  5  jaar. Vanaf 1 juni 2021 neemt het nieuwe samenwerkingsverband Cardea, Gemiva-SVG Groep, Kwadraad en MEE alle cliĆ«nten van de coƶperatie, waar de Jeugd en gezinsteams onder vallen, over.

Bij de keuze voor de nieuwe partij is gelet op de mogelijkheden om de geformuleerde en aangescherpte doelstellingen te realiseren: het kind en gezin centraal, normaliseren van problemen en aanbieden van hulp in het dagelijks leven. De coalitiepartners zijn al jaren actief in de Leidse regio. Ze kennen elkaar, de gemeente, de inwoners en de partners in het sociaal domein goed. In overleg met het nieuwe samenwerkingsverband en de gemeenten worden de plannen de komende maanden verder uitgewerkt, zodat alles klaar is voor een goede start in juli 2021.