De beeldvormende commissievergadering Ruimte van donderdag 18 november om 21.00 uur gaat niet door.  Op de agenda staat de informatievoorziening over sociale en middeldure woningbouw, bouwhoogte en parkeernormen Oegstgeest aan de Rijn Zuid, deelgebied 9. Deze vergadering zal op een nog te bepalen datum alsnog gehouden worden.  

De om 19.30 uur geplande Beeldvorming Ruimte gaat wel door. Op de agenda staat de herontwikkeling van het voormalige tuincentrum Van Nieuwland, Haarlemmerstraatweg 8a.

Deze vergadering is rechtstreeks te volgen via de website van de gemeenteraad.