Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest heeft op 16 november 2021 de Bomenlijst 2021 vastgesteld.

Korte toelichting

Op de Bomenlijst staan bomen met een hoge leeftijd en een bijzondere waarde die extra beschermd worden. De Bomenlijst uit 2004 is nu geactualiseerd. Een boomdeskundige heeft alle genomineerde bomen gecontroleerd en beoordeeld. Uiteindelijk zijn vijf waardevolle bomen en één monumentale boom toegevoegd aan de Bomenlijst. Sinds 2004 zijn door natuurlijk verloop als ziekte en storm of herinrichting ook bomen verdwenen. Hiervoor zijn jongere bomen in de plaats gekomen die nog moeten uitgroeien tot waardevolle of monumentale boom. Deze staan niet op de Bomenlijst 2021.

Inwerkingtreding              

De Bomenlijst 2021 treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking van de Bomenlijst 2021 (30 november 2021)

Inzage

De stukken zijn vanaf 30 november 2021 tot en met 10 januari 2022 in te zien op de gemeentelijke website. Bent u niet in staat dit digitaal te bekijken neem dan contact op met ons KCC via telefoonnummer 14071 (op werkdagen tussen 9 en 12 uur) om een afspraak te maken.

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een zienswijze indienen tegen toevoegen van een boom aan de Bomenlijst 2021 of tegen afwijzing van een verzoek tot plaatsing van een boom op de lijst. Een gemotiveerde zienswijze kan van 30 november 2021 t/m 10 januari 2022 worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. Bij een eventuele bezwaar- en beroepsprocedure tegen het opnemen van een boom op de Bomenlijst 2021 blijft de beschermde status van de boom van kracht tot het beroep door de rechter gegrond is verklaard.