Wanneer u gevlucht bent uit Oekraïne en u geen inkomsten uit arbeid heeft, kunt u van de gemeente een financiële toelage krijgen. Hier kunt u bijvoorbeeld eten en kleding van kopen. 

U dient zich eerst te laten inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Oegstgeest. Enkele dagen nadat u uw bewijs van inschrijving heeft ontvangen, ontvangt u een aanvraagformulier voor de financiële toelage.

Om de financiële toelage te kunnen ontvangen, is het belangrijk dat u over een Nederlandse bankrekening beschikt. Met het bewijs van inschrijving van de gemeente en een kopie van uw identiteitsbewijs kunt u een Nederlandse bankrekening openen. Als u hierbij hulp nodig heeft, kan Vluchtelingenwerk Oegstgeest u hiermee helpen. U kunt hiervoor bellen met het telefoonnummer +31 (0)71 5133088.

Wanneer u bij particulieren verblijft, is de financiële toelage € 475,- per volwassene en € 315,- per minderjarig kind (tot 18 jaar). Hiervan kunt u ook een vrijwillige bijdrage aan uw gastgezin betalen.

Wanneer u gaat werken en inkomsten uit arbeid gaat ontvangen of als u of één van uw gezinsleden niet langer op uw huidige adres verblijft, dient u dit zo snel mogelijk aan ons door geven. Ook andere relevante wijzigingen in uw woon-of leefsituatie dient u zo snel mogelijk aan ons door te geven. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor (de hoogte van) de financiële toelage. U kunt dit doorgeven aan Sociale Zaken. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur op telefoonnummer 071-519 18 30.