1. Trilling gevoelige gebieden

Risico omschrijving

In specifieke gebieden in Oegstgeest dient aandacht besteed te worden aan het voorkomen van schade aan belendingen in het geval van heiwerkzaamheden (met een niet-trillingvrij paalsysteem) en bij het manoeuvreren van zwaar materieel.

Risico locaties

De Geesten, Oranje Nassau, Zeeheldenbuurt en Grunerie.

2. Maken van ondergrondse bouwconstructies

Risico omschrijving

In specifieke gebieden in Oegstgeest kan door onbedoelde zetting en verandering in grondwaterstanden schade aan belendingen ontstaan. Bij het (tijdelijk) onttrekken van grondwater ten behoeve van ondergrondse bouwconstructies dient hier rekening mee gehouden te worden.

Risico locaties

Buitenlust en Oranje Nassau.

3. Gebieden met sterk wisselende bodemopbouw (strandwal)

Risico omschrijving

Indien wordt geheid in een gebied met of direct naast een strandwal is het risico aanwezig dat tijdens de heiwerkzaamheden niet diep genoeg wordt geheid waardoor niet voldoende draagkracht wordt behaald.

Risico locaties

Haarlemmerstraatweg - Dorpstraat - Rhijngeesterstraatweg - Abtspoelweg – Warmonderweg – Geversstraat.

4. Ontgraven van grond direct naast een fundering op staal

Risico omschrijving

In geval van ontgraven (direct) naast een bestaande fundering (op staal), dient men er alert op te zijn dat de draagkracht van de bestaande fundering afneemt. Hierdoor kunnen ongelijkmatige zettingen optreden.

Risico locaties

Locaties zijn afhankelijk van de bouwjaren van de woningen. Voornamelijk in Zeeheldenbuurt en Oranje Nassau.

Overzichtskaart wijken en buurten