In het coalitieakkoord 2018-2022 staat welke uitgangspunten het college belangrijk vindt om aan te werken in de 'regeerperiode' van 4 jaar.

Groen, Sterk en Betrokken

Het college bestaat uit VVD, PrO en CDA.