Burgemeester E.R. (Emile) Jaensch

Portefeuilles

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Integrale handhaving
 • Representatie en Externe betrekkingen
 • Communicatie en voorlichting
 • Personeel en Organisatie
 • Regiozaken
 • Integriteit
 • Bouw- en Woningtoezicht

Vertegenwoordiging in verbonden partijen:

 • Veiligheidsregio Hollands Midden q.q.

Nevenfuncties:

 • Lid Comité van Aanbeveling Nederlands Studenten Orkest (onbezoldigd)
 • Lid Comité van Aanbeveling Oegstgeester Dictee (onbezoldigd)
 • Lid Dagelijks Bestuur Holland Rijnland, portefeuille Wonen, Bestuur & Middelen en Natuur, Landschap en Recreatie (onbezoldigd)
 • Vicevoorzitter Vereniging van Zuid Hollandse Gemeenten VZHG (onbezoldigd)
 • Vrijwillliger stichting Fietsmaatjes
 • Raad van Advies, Stichting Veteranen Duin- en Bollenstreek

Wethouder M.E. (Matthijs) Huizing

1e locoburgemeester

Portefeuilles

 • Financiën
 • Bedrijfsvoering (exclusief Personeel en Organisatie)
 • Grondzaken en grondexploitatie
 • (Maatschappelijk) Vastgoed (inclusief Onderwijshuisvesting)
 • Cultuurbeleid, monumenten en cultureel erfgoed
 • Verkeer, vervoer, infrastructuur en groen (beleid)

Dossiers

 • De Geesten (exclusief Overgeest)
 • Precario
 • Hoogspanningszone
 • Fairtrade gemeente

Vertegenwoordiging in verbonden partijen:

 • BSGR
 • Gemeentelijke deelnemingen (Alliander, BNG, Dunea)
 • Servicepunt71

Nevenfuncties:

 • ITEM (Universiteit Maastricht): Adviseur politieke betrekkingen (onbezoldigd)
 • Adviseur financiering Grensinformatiepunten bij ministerie van Sociale Zaken (bezoldigd)

Wethouder P.A. Glasbeek (Peter)

2e locoburgemeester

Portefeuilles

 • Afvalbeleid
 • Ruimtelijke Ordening & plannen
 • Duurzaamheid en milieu
 • Wonen en volkshuisvesting
 • Leefomgeving: beheer en onderhoud openbare ruimte, groen (beleid en onderhoud), riolering, kunstwerken, openbare verlichting en water

Dossiers:

 • Duivenvoordestraat
 • Overgeest
 • Poelgeest
 • Nieuw-Rhijngeest
 • Omgevingsvisie

Vertegenwoordiging in verbonden partijen:

 • ODWH

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Landelijke stichting familievertrouwenspersonen in de geestelijke gezondheidszorg LSFVP (bezoldigd)
 • LSFVP (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Junis Kinderopvang (bezoldigd)

Wethouder H.J.T. (Jan) Nieuwenhuis

3e locoburgemeester

Portefeuilles

 • Maatschappelijke ondersteuning, participatie, jeugd (3D's) en onderwijs
 • Sport en recreatie
 • Vrijwilligers en mantelzorgers
 • Economie, inclusief dorpsmarketing
 • Sociale zaken en werkgelegenheid, inclusief schuldhulpverlening
 • Burgerinitiatieven, betrokkenheid en buurtverbetering
 • Dierenwelzijn
 • Financiën ASC

Dossiers:

 • Gebiedsontwikkeling De Voscuyl
 • Bio Science Park
 • Eenzaamheid en preventie
 • Nieuw Rhijngeest-Zuid

Vertegenwoordiging in verbonden partijen:

 • HECHT
 • Economie071
 • KDB

Nevenfuncties:

 • Nieuwenhuis Maatschappelijk Advies, c.q. NMA (zzp)
 • Voorzitter begeleidingscommissie NWO - KIEM (bezoldigd)
 • VoorzittercommissieSchemabeheer NEN (bezoldigd)
 • Lid bestuur Bio Science Park (onbezoldigd)

Gemeentesecretaris J. (Jeffrey) Versluis