Velden met een * zijn verplicht.

De volgende stukken dienen meegezonden te worden:
1. Een tekening aangevende de begrenzing van de onderscheidene gedeelten van het gebouw en de grond, die bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt en waarvan volgens de akte van splitsing het uitsluitend gebruik in een appartementsrecht zal zijn begrepen. De tekening dient te voldoen aan de eisen, krachtens de wet bedoeld in artikel 109 tweede lid boek 5 Burgerlijk Wetboek voor de inschrijving daarvan te stellen;
2. Een verklaring van goede staat van onderhoud of een door een beëdigd taxateur opgemaakt taxatierapport betreffende het gebouw en de tot afzonderlijke woonruimte bestemde gedeelten van het gebouw, dat in ieder geval omvat een beschrijving en een beoordeling van de staat van onderhoud;
3. De gronden waarop de aanvraag berust;
4. In het geval van gestapelde bouw ook een overzicht van het percentage stemrecht per eigenaar in de nieuwe en in de oude situatie.

 

Indien nodig is het mogelijk dat het college u om aanvullende informatie vraagt.