Vindt u dat u niet goed behandeld bent door de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief. Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is? U kunt dan een klacht indienen.

Hoe dien ik een klacht in?

Een klacht indienen kan op verschillende manieren:

  • Mondeling. Bel naar 14 071 en leg uit waarover de klacht gaat. Bent u tevreden over de manier waarop uw klacht behandeld wordt? Dan is hiermee de zaak opgelost.
  • Digitaal. Gebruik hiervoor het bovenstaande klachtenformulier. Vermeld duidelijk waarover u klaagt. Geef ook aan over wie of wat het gaat en wanneer het voorval heeft plaatsgevonden. Soms is het handig als u kopieĆ«n van brieven of documenten bijvoegt.

De gemeente behandelt geen anonieme klachten. Wij hebben minimaal uw naam en adres nodig.

Hulp nodig bij het indienen van een klacht?

Vindt u het moeilijk om een klacht onder woorden te brengen? U kunt hierbij hulp krijgen.

  • Juridisch Loket, telefoon 0900- 8020

Hoe werkt het?

Behandeling klacht

  • Uw klacht komt binnen bij de klachtencoƶrdinator. Deze zorgt ervoor dat uw klacht behandeld wordt en dat dit op tijd gebeurt en volgens de wet
  • Meestal nodigt de klachtbehandelaar u uit voor een gesprek. Ook degene over wie u klaagt is daarbij aanwezig en kan dan op uw klacht reageren.
  • De klachtbehandelaar maakt een rapport over de situatie. Het bestuursorgaan, meestal het college van burgemeester en wethouders, neemt daarna een beslissing over de klacht. Dit gebeurt meestal binnen zes weken

Niet eens met de behandeling?

Bent u niet eens met de manier waarop uw klacht is behandeld door de gemeente? U kunt dan naar de Nationale Ombudsman. Die kijkt nog een keer naar de klacht en de manier waarop daarmee is omgegaan.

Nationale Ombudsman
Postbus 93.122
2509 AC
Den Haag
070-3563563