Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is gebaseerd op 3 pijlers: people, planet en profit. Dit betekent dat bedrijven naast het streven naar winst (profit) ook rekening houden met de gevolgen van hun activiteiten op het milieu (planet) en de mensen binnen en buiten het bedrijf (people). MVO wordt ook wel duurzaam ondernemen genoemd.