Als ondernemer wilt u wellicht reclame maken. Daarvoor zijn meerdere mogelijkheden.

Lokale media

In Oegstgeest verschijnen meerdere huis-aan-huis bladen, er is een lokale radio zender en het Leidsch Dagblad brengt ook nieuws uit de regio. Wij raden u aan om in de kranten te kijken over de advertentiemogelijkheden.

Reclame langs de weg

Indien u reclame wilt maken kan dit door middel van A0-signs langs de openbare weg. Er zijn 30 signs beschikbaar. Een aanvraag hiervoor kunt u indienen bij Centercom.

Illegale reclameborden worden verwijderd conform beleidsregels voor de A0 signs.

Spandoeken

Er wordt regelmatig een vergunning gevraagd om spandoeken in de openbare ruimte aan te mogen brengen. Bij het verlenen van deze vergunningen wordt beoordeeld of de verkeersveiligheid niet in gevaar gebracht wordt. De aanvraag dient verder in het belang van de bevolking van de gemeente Oegstgeest te zijn, propaganda voor een ideëel doel en propaganda/meningsuitingen uitgezonderd. De reclameboodschappen mogen niet aanstootgevend zijn. 

 • de maximale tijdsduur voor plaatsing van een aankondigingsbord, spandoek is 2 weken vóór aanvang van het evenement; op de dag na het houden van het evenement dienen de aankondigingen te worden verwijderd;
 • op de borden / spandoeken mogen geen reclame voor producten en bedrijven voorkomen;
 • de borden en spandoeken dienen deugdelijk te worden bevestigd; ze mogen de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen;
 • de onderkant van spandoeken dient zich ten minste 4,50 m boven de rijweg te bevinden.

Deze reclameboodschappen hebben dus bijvoorbeeld betrekking op tijdelijke reclame voor (culturele)evenementen, open dagen onderwijsinstellingen, aankondiging van een collecte of politieke of ideële boodschappen. Het is wel mogelijk om spandoeken te gebruiken bij de inrichting van een evenemententerrein.

Het ophangen van spandoeken is uitsluitend toegestaan op de volgende  locaties :

 • rotonde bij de Hofdijck met de Laan van Oud-Poelgeest;
 • Rijnzichtweg ter hoogte van het Apolloplein;
 • kruising bij de Haaswijklaan met de Haarlemmerstraatweg;
 • Nieuw-Rhijngeest ter hoogte van het Rustenburgerpad;
 • Poelgeest ter hoogte van de rotonde Abtspoelweg/Lange Voort.

Reclame bij bushaltes

Wilt u adverteren bij bushaltes dan kan dit via RBL Outdoor of JCDecaux.

Uitstallingen

In de winkelgebieden is het mogelijk om zonder vergunning één uiting per onderneming, maximaal A0-formaat te plaatsen. Hierbij dient vrije doorgang van 1,5 m stoepruimte in acht genomen te worden. Op de rijbaan mag niets geplaatst worden.

Overige voorschriften:

 • de uitstallingen binnen 100 cm  van de gevel van de bijbehorende winkel;
 • de blindengeleidestrook en de ruimte 50 cm aan beide kanten van de strook vrij blijft van obstakels.

Verkiezingsborden

In de gemeente worden in verkiezingstijd digitale borden (trotters) geplaatst ten behoeve van de politieke partijen. Alle partijen die mee doen aan de verkiezingen kunnen hun verkiezingsposter daarvoor digitaal aanleveren. Naast de trotters kunnen politieke partijen ook gebruik maken van A0-reclameborden(signs). Hiervoor gelden onder andere de volgende voorwaarden:

 • In totaal zijn er 30 borden beschikbaar. Elke partij krijgt de mogelijkheid om maximaal 5 borden te gebruiken;
 • Dit geldt voor alle verkiezingen (gemeentelijk, provinciaal, landelijk, Europees);
 • Periode plaatsing: vanaf drie weken voorafgaand aan t/m de verkiezingsdatum;
 • In deze periode worden alle 30 A0 -borden gereserveerd voor de politieke partijen;
 • Er zijn momenteel zes politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Indien er een partij bij komt wordt heroverwogen of het aantal borden wordt vermeerderd, of dat er een herverdeling van het aantal bestaande borden plaatsvindt. Bij vermindering van het aantal partijen worden de 30 borden evenredig verdeeld tussen de partijen die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad.