Een ontheffing voor het vervoer en laden en lossen over de weg van gevaarlijke stoffen zoals consumentenvuurwerk, propaan naar aanwezige verkooppunten. Het vervoer van gevaarlijke stoffen gaat langs een route waarbij het risico zoveel als mogelijk wordt beperkt. De bebouwde kom wordt zoveel mogelijk gemeden.

Consumentenvuurwerk


In Oegstgeest zijn drie verkooppunten voor consumentenvuurwerk:

  1. V.O.F. Van Hulst Fietsen, Geversstraat 43 
  2. Van Nieuwland Tuinen BV, Haarlemmerstraatweg 8A 
  3. De Tombe Toys for Boys, De Kempenaerstraat 77

Opslag propaan

In Oegstgeest zijn twee opslagtanks voor propaan aanwezig:

  1. Rhijnhofweg 8; tankinhoud van 1.530 liter; 
  2. IJsclub Oegstgeest, 2343 NZ Oegstgeest, tankinhoud van 500 liter

Kosten 2024

Product Prijs
Ontheffing consumentenvuurwerk € 368,70
Ontheffing propaan € 368,70
Verlenging ontheffing € 368,70