Gaat uw bedrijf van 22.00 uur tot 07.00 uur geluidhinder voor omwonenden veroorzaken, dan heeft u een ontheffing geluidhinder nodig.

Wat u moet weten

Verricht u bedrijfsmatig sloopwerkzaamheden of bent u bedrijfsmatig een bouwwerk aan het (ver)bouwen? Dan moet u zich houden aan de geluidsnormen uit artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012. Wilt u een ontheffing van deze geluidsnormen? Volg dan de stappen die beschreven staan in de aan u verleende omgevingsvergunning.

  Aanleveren gegevens

  Bij het aanvragen van de ontheffing geeft u de volgende gegevens aan ons door:

  • Naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer van de aanvrager;
  • Locatie waar de activiteiten zullen plaatsvinden;
  • Aard van de werkzaamheden en bronvermogen, in dB(A), van de geluidsbron;
  • Periode waarin de activiteiten zullen plaatsvinden;
  • Werktijden waarbinnen de geluidhinder optreedt;
  • De wijze waarop u de omwonenden informeert;
  • De reden waarom werkzaamheden niet overdag kunnen plaatsvinden;

  Kosten

  Product Prijs
  Ontheffing Geluidhinder bouw-/sloopwerk € 194,55