Bij een grootschalig evenement heeft u waarschijnlijk een evenementenvergunning nodig. Voor een kleinschalig evenement is een melding voldoende.
 


Wanneer een melding?

De criteria voor een meldingsplichtig evenement zijn de volgende:

  • het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 250 personen;
  • het evenement tussen 09:00 en 00:00 uur plaatsvindt;
  • geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 09:00 uur of na 23:00 uur;
  • het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;
  • slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object;
  • de organisator uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester.

Hoe doet u een melding?

Organiseert u een kleinschalig evenement? Dan moet u dit uiterlijk 10 werkdagen van tevoren bij de gemeente melden. Voor het doen van een melding gebruikt u het meldingsformulier.

De gemeente kan extra voorwaarden stellen. Als bij een kleinschalig evenement de openbare orde en/of veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt, kan er toch een evenementenvergunning nodig zijn. In specifieke gevallen kan de burgemeester zelfs besluiten een kleinschalig evenement te verbieden. Neem daarom bij twijfel altijd tijdig contact op met de casemanager evenementenvergunning van de gemeente.


Wanneer een evenementenvergunning?

Voor grootschalige evenementen moet u een evenementenvergunning aanvragen. Het gaat bijvoorbeeld om evenementen waar versterkte muziek ten gehore wordt gebracht waar tegen betaling alcohol wordt geschonken en waar verkeersregelaars nodig zijn. Denk aan een braderie, optocht, feest of festival. Om te bepalen om wat voor type grootschalig evenement het precies gaat, maakt de gemeente een risicoscan.

Regulier evenement (A-evenement)

Een regulier evenement brengt weinig risico’s met zich mee voor de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid en/of het milieu. Eventuele risico’s kunnen worden afgedekt door voorschriften en adviezen van politie, brandweer of hulpdiensten in acht te nemen.

Aandachtevenement (B-evenement)

Een aandachtevenement brengt mogelijk risico’s met zich mee voor de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid en/of het milieu. Of er zijn extra maatregelen nodig. Een voorbeeld van een aandachtevenement is een circus, sportevenement, braderie of concert op locatie. Voordat de evenementenvergunning verleend kan worden, overleggen de gemeente, de organisator, politie, brandweer en de geneeskundige hulpdiensten.

Risicovol evenement (C-evenement)

Bij een risicovol evenement zijn er (zeer) waarschijnlijk risico’s voor de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid en/of het milieu. Vaak zijn aanvullende maatregelen nodig. De Veiligheidsregio, politie, brandweer en geneeskundige hulpdiensten brengen uiterlijk 12 weken voordat het evenement gepand is een integraal en multidisciplinair veiligheidsadvies uit. Vaak vindt tussentijds overleg met de organisator plaats voor het afstemmen en eventueel aanpassen van de plannen.
 


Tijdig aanvragen

Bij een regulier en aandachtevenement neemt de gemeente over het algemeen binnen 8 weken een beslissing over het al dan niet verlenen van de evenementenvergunning. Bij een risicovol evenement kan deze termijn oplopen tot 16 weken. Vraag de evenementenvergunning dus op tijd aan.


Vragen

Weet u niet zeker of uw evenement kleinschalig of grootschalig is? Neem dan contact op met de gemeente.