U vraagt een evenementenvergunning aan via het aanvraagformulier. Bij de aanvraag omschrijft u om wat voor evenement het gaat, waar het evenement wordt gehouden en welke maatregelen u neemt voor een goed en veilig verloop van het evenement. Bij het aanvraagformulier voegt u diverse bijlagen, zoals een plattegrond van het evenemententerrein en/of een veiligheidsplan.

Voordat u een complete evenementenvergunningaanvraag kunt indienen, moet u verschillende zaken regelen en de maatregelen die u neemt in beeld hebben.

Reservering evenementenkalender

Raadpleeg eerst de evenementenkalender zodat u weet of uw evenement nog in de jaarkalender past en of de locatie nog beschikbaar is. De evenementenkalender wordt jaarlijks aan het begin van het jaar door het college van B&W vastgesteld. Hiervoor inventariseert de gemeente voor 1 november bij de haar bekende organisatoren van vergunningplichtige evenementen wat de gewenste data voor bestaande of nieuwe evenementen in het volgende jaar zijn. Op die manier heeft de gemeente vroegtijdig in beeld welke evenementen er op stapel staan. Organisatoren kunnen op tijd starten met het aanvragen van de evenementenvergunning.
Overigens betekent een plek op de evenementenkalender niet automatisch dat de gemeente een evenementenvergunning afgeeft.
Bekijk de evenementenkalender.

Vooroverleg

De vergunningverlener van de gemeente is gedurende het traject uw aanspreekpunt. U kunt uw plannen vooraf met de vergunningverlener doorspreken. Politie, brandweer, geneeskundige hulpdiensten, de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst adviseren de gemeente bij het beoordelen van een evenementenvergunningaanvraag.

Het is goed mogelijk dat u wordt uitgenodigd voor een vooroverleg met deze partijen. Zo weet u tijdig wat u nog moet regelen of welke aanvullende maatregelen nodig zijn.