De meerderheid van de ondernemers in winkelgebied De Kempenaer is positief over het voortzetten van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Dat blijkt uit een recente peiling. In een BIZ investeren de ondernemers gezamenlijk in de omgeving. Deze positieve uitslag betekent dat de bestaande BIZ met vijf jaar verlengd wordt. De nieuwe BIZ start per 1 januari 2021.

Wat is een BIZ?

Als een gebied eenmaal uitgeroepen is tot een BIZ (in dit geval voor een periode van 5 jaar) dan zijn alle winkeliers in dat gebied verplicht om een bijdrage te betalen waarmee het BIZ plan van de ondernemers kan worden uitgevoerd. De financiƫle middelen worden ingezet voor activiteiten die het winkelgebied aantrekkelijk maken en houden, zoals evenementen, feestverlichting, groen en gebiedsmarketing. Alle ondernemers in het gebied betalen mee via een belastingheffing, die de gemeente vervolgens als subsidie beschikbaar stelt. De winkeliers bepalen zelf aan welke extra zaken het bedrag wordt uitgegeven. De gemeente int alleen de bijdragen.

Verlenging

De huidige BIZ loopt dit jaar af. De BIZ vereniging De KempenaeR heeft de gemeente verzocht om de BIZ met vijf jaar te verlengen, omdat zij voor de lange termijnplanning voor het gebied, structurele financiering nodig hebben. De gemeente heeft aan dit verzoek gehoor gegeven. De gemeenteraad heeft de BIZ-verordening De  KempenaeR 2021 ingesteld  en er is een uitvoeringsovereenkomst gesloten door de gemeente en de BIZ vereniging De KempenaeR. De BIZ kan alleen verlengd worden als er voldoende draagvlak is onder de betrokken ondernemers. Dat is nu gebleken.