Bijdrageregeling maatschappelijke participatie

Gemeente Oegstgeest vindt het belangrijk dat ook volwassenen met een laag inkomen mee kunnen doen in de samenleving. Daarom is er ook een participatieregeling voor inwoners boven de 18 jaar. De bijdrage voor volwassenen is maximaal €210 per jaar. Dit geld is bedoeld voor het ondernemen van culturele, sportieve en/of educatieve activiteiten, zoals lidmaatschap van de bibliotheek.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een extra bijdrage moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat uw inkomen niet te hoog is:

  • U woont alleen of bent alleenstaande ouder: uw netto inkomen is lager dan €1290,53 (prijspeil 1 januari 2021).
  • U bent gehuwd of woont samen: uw gezamenlijke netto inkomen is lager dan €1843,61 (prijspeil 1 januari 2021).

Het maakt niet uit of u een inkomen uit een uitkering heeft, inkomen uit een eigen bedrijf heeft of dat u in loondienst bent. Wat telt is de hoogte van uw netto gezamenlijk inkomen (inclusief vakantiegeld). Wonen er nog kinderen thuis die ouder zijn dan 21 jaar? Als zij niet studeren, dan wordt hun inkomen ook meegeteld.

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor deze bijdragen of zit u net op de inkomensgrens en twijfelt u? Neem contact op met het de afdeling Sociale Zaken van gemeente Oegstgeest. De afdeling Sociale Zaken is bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 11 uur via 071- 5191830.