Bijdrage maatschappelijke participatie

Gemeente Oegstgeest vindt het belangrijk dat ook volwassenen met een laag inkomen mee kunnen doen in de samenleving. Daarom is er ook een participatieregeling voor inwoners boven de 18 jaar. De bijdrage voor volwassenen is maximaal €210 per jaar. Dit geld is bedoeld voor het ondernemen van culturele, sportieve en/of educatieve activiteiten, zoals lidmaatschap van de bibliotheek.

Vergoeding gehandicaptenparkeerkaart-/plaats

Bij de gemeente kunt u een aanvraag doen voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en/of individuele gehandicaptenparkeerplaats (GPP). Hier zijn kosten aan verbonden. Inwoners met een laag inkomen kunnen hier een volledige vergoeding voor aanvragen. Het gaat dan om een bestuurderskaart, een passagierskaart, een bestuurders- en passagierskaart of een individuele gehandicaptenparkeerplaats.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de verschillende regelingen voldoet u aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat uw inkomen niet te hoog is:

 • U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd
  maximaal maandinkomen excl. vakantietoeslag: € 1.436,57
  maximaal maandinkomen incl. vakantietoeslag: € 1.540,60
   
 • U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd
  maximaal maandinkomen excl. vakantietoeslag: € 1.436,57
  maximaal maandinkomen incl. vakantietoeslag: € 1.540,60
   
 • U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd
  maximaal maandinkomen excl. vakantietoeslag: € 2.090,81
  maximaal maandinkomen incl. vakantietoeslag: € 2.200,85
   
 • U bent alleenstaand en gepensioneerd
  maximaal maandinkomen excl. vakantietoeslag: € 1.625,36
  maximaal maandinkomen incl. vakantietoeslag: € 1.710,91
   
 • U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd
  maximaal maandinkomen excl. vakantietoeslag: € 2.202,84
  maximaal maandinkomen incl. vakantietoeslag: € 2.318,78

Het maakt niet uit of u een inkomen uit een uitkering heeft, inkomen uit een eigen bedrijf heeft of dat u in loondienst bent. Wat telt is de hoogte van uw netto gezamenlijk inkomen (inclusief vakantiegeld). Wonen er nog kinderen thuis die ouder zijn dan 27 jaar? Als zij niet studeren, dan wordt hun inkomen ook meegeteld.

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u al meer dan drie jaar een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u in bepaalde gevallen gebruik maken van de jaarlijkse individuele inkomenstoeslag. De bijdrage bedraagt €400 voor een alleenstaande, €500 voor een alleenstaande ouder of €550 voor gehuwden. Het maakt daar hierbij niet uit of u in loondienst bent of dat u  een inkomen via een uitkering of uit een eigen bedrijf heeft.

Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is bedoeld om studenten met een arbeidshandicap een steuntje in de rug te geven bij het studeren. Bij deze toeslag speelt de hoogte van het inkomen geen rol. De verdere voorwaarden zijn:

 • Je moet ingeschreven staan in Oegstgeest.
 • Je moet studiefinanciering ontvangen via de Wet Studiefinanciering (WSF) of een basistoelage via de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en studiekosten (WTOS).
 • Je bent door een arbeidsbeperking niet in staat om te werken.

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van je leeftijd.

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor deze bijdragen of zit u net op de inkomensgrens en twijfelt u? Neem contact op met de afdeling Sociale Zaken van gemeente Oegstgeest. Zij zijn iedere werkdag tussen 9.00 en 11.00 uur telefonisch bereikbaar via 14 071.