Voor elk bestemmingsplan wordt een ontwerpbestemmingsplan gemaakt.

Hoe lang?

Een plan wordt zes weken ter inzage gelegd. Die inzage wordt aangekondigd op deze website, in de Oegstgeester Courant en de Staatscourant. U kunt binnen de inzagetermijn uw zienswijze indienen.

Nu ter inzage

Geen nieuws beschikbaar.