Een plan ligt zes weken ter inzage. De mogelijkheid tot inzage kondigen wij aan in een nieuwsbericht op deze website, in de Oegstgeester Courant en de Staatscourant.


Ontwerpbestemmingsplan ‘Rhijnkade fase 2’

Ontwerpbestemmingsplan ‘Rhijnkade fase 3’

Zienswijze indienen

Vanaf 11 mei tot ​22 juni 2023 kunt u uw gemotiveerde zienswijze over de ontwerpbestemmingsplan Rhijnkade fase 2 en 3 indienen. Dit kan op 2 manieren:

Schriftelijk

Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar:
Gemeenteraad Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest, onder vermelding van  Z/22/159521/zienswijze Rhijnkade fase 2 of 3.
Vermeld altijd uw naam en adresgegevens. Anonieme zienswijzen nemen wij niet in behandeling.

Mondeling

Lukt het niet schriftelijk uw zienswijze in te sturen? Maak dan een afspraak met een medewerker via 14 071 om dit mondeling te doen.