Een plan ligt zes weken ter inzage. De mogelijkheid tot inzage kondigen wij aan in een nieuwsbericht op deze website, in de Oegstgeester Courant en de Staatscourant.