Het vliegverkeer rondom Schiphol veroorzaakt geluidshinder in onze regio.

U heeft een vraag of klacht over Schiphol?

Breng een bezoek aan BAS, het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol. Dit is de plek voor vragen en klachten over vliegverkeer van  Schiphol. BAS is telefonisch bereikbaar op 020-6015555 en registreert klachten, maar kan zelf geen actie ondernemen. De verzamelde klachten worden ieder kwartaal besproken met betrokken partijen. Klachten over vliegtuiggeluid kunt u binnen tien dagen nadat de overlast is ondervonden, melden.

Wat doet de gemeente?

Gemeente Oegstgeest is lid van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Dit is een wettelijk adviesorgaan, dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat adviseert over geluidshinder rond Schiphol. Ook bewonersgroeperingen kunnen lid worden van de ORS. De gemeente maakt deel uit van het Cluster Zuid West, samen met Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.

Een ander overleg is de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS). Hierin overleggen circa veertig gemeenten en vier provincies over de ontwikkeling van Schiphol. De BRS vertegenwoordigt de overheden in de ORS, waar onderhandelingen plaatsvinden over de groei van Schiphol en de mogelijkheden voor hinderbeperking.

De gemeenten in onze regio werken samen om de geluidhinder van Schiphol zoveel mogelijk te beperken. De Omgevingsdienst West-Holland ondersteunt de gemeenten bij de gezamenlijke vergaderingen en activiteiten, zoals geluidmetingen.

Live informatie

U kunt de geluidsniveaus van het vliegverkeer live volgen via de site van Sensornet. Op dit moment staan meetpunten in Kaag en Braassem, Leiden, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest en Teylingen. De rapportages zijn openbaar. Ook Schiphol heeft een eigen geluidmeetnet (NOMOS).

Via Vliegverkeer in Zicht van BAS kunt u meekijken met de vliegbewegingen boven Nederland en Europa. Actuele informatie over baan- en routegebruik en geluidsmetingen staat ook op BAS.

Als u een woning gaat kopen of huren kunt u op basis van de postcode nazoeken hoeveel geluidhinder van vliegverkeer er te verwachten is. U kunt dit doen op de BAS-website.

Begin 2018  is de mobiele applicatie OmgevingsInfoSchiphol gelanceerd. Met de app kan iedereen via smartphone, tablet of computer informatie over het actuele vliegverkeer rond Schiphol raadplegen.