Onze leefomgeving verandert voortdurend. We zien nu al dat langere warme en droge periodes en zwaardere buien gevolgen hebben. We schakelen van schaarse fossiele brandstoffen over naar duurzame brandstoffen. De regio bereidt Oegstgeest hierop voor door een regionale energiestrategie (RES) vast te stellen.

Eén van de afspraken uit het Klimaatakkoord van het kabinet (2019) is namelijk dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. In Oegstgeest gebeurt dit samen met de 13 gemeenten van de regio Holland Rijnland.

De regionale energiestrategie en de omgevingsvisie hangen nauw met elkaar samen. In dit filmpje legt de Rijksoverheid uit hoe dit werkt.

Waar staan we nu?

In mei 2020 presenteerde Holland Rijnland de concept-RES. Zij gaven daar in een webinar een toelichting op. Dit is de eerste stap naar een definitieve RES, die in 2021 klaar moet zijn.

Praat u mee?

In het najaar van 2020 gaan we met u in gesprek over wat deze RES voor onze inwoners en lokale stakeholders betekent en hoe u aankijkt tegen de energietransitie in de regio. We doen dat onder meer door middel van een enquête en digitale bijeenkomsten.